تبليغات در دوران هاي دور

فكر مي كنيد براي چه انسانهاي اوليه كه در غارها زندگي مي كردند تصاوير حيوانات را بر ديوارهاي غار نقاشي ميكردند؟ به نظر من آنها مي تواند از اولين آگهي هايي باشد كه انسان براي بازار يابي رسم كرده است. اينها مي تواند تقدير از شكارچي باشد كه از سوي خانواده اش كشيده شده و …

موضوع تست و شروع!!

متن نوشته به عنوان تست براي مطلب اول اين چند كلمه بالا را دوستي نوشت كه براي يادگاري اون بالا نگهش مي دارم . . . . ابر و ماه و خورشيد؛ دست بدست هم دادن تا بعد از يك سال و خورده اي خانه بدوشي از آپرويز تا blogspot و persianblog و blogsky به …