مديريت کسب و کار

طول دوران مديريت

امروزه طول عمر “مديريت‌ها” از دوران‌هاي بسيار طولاني و حتي مادام‌العمر به دوران “موفقيت مديران” تغيير يافته است، به اين ترتيب كه “مدير موفق” ابقا مي‌شود و “مدير ناموفق” راهي جز كناره‌گيري و خروج از چرخه كار برايش وجود ندارد. . . . . . . آيا شما به هنگامي که عملکرد خود را ناشايست …