آرشیو ماهانه: ژوئن 2019

تغییر رنگ چشم با سابلیمینال

اگر میخواهی رنگ چشم دلخواه خودتو داشته باشی ، این مطلب رو از دست نده. قطعا هر شخصی تاحدودی با قدرت بی نهایت ضمیر ناخودآگاه آشنایی دارد. تمامی اطلاعات رفتاری ، فیزیکی و روحی ما انسان ها تحت کنترل ناخودآگاه که شامل 95 درصد ظرفیت مغزی ما را برعهده دارد است. اما چطور میتوانیم به …