آرشیو ماهانه: جولای 2013

هوش اقتصادی آقایان بیشتر است یا خانم ها؟

چرا خانم ها در لیست 100 پولدار برتر جهان نیستند؟ دو دقیقه از این مجموعه را نگاه بکنید: کلیک برای نمایش ویدئو مجموعه به ما می آموزد: * اشتباهات اقتصادی که والدین به کودکان خود منتقل می کنند * آموزش سه شیوه پس انداز کردن به کودک * بزرگترین فرمول اقتصادی جهان * تفکر تولید، …