آرشیو ماهانه: اکتبر 2010

پیامک مزاحم نمیخوام

وسط یک کار مهم و فوری، صدای رسیدن یک پیامک، تمرکزت رو به هم میزنه گوشی هم ازت فاصله داری. نگران می شی. نمی تونی بی تفاوت باشی. می دوی سمت گوشی. با آزاردهنده ترین شکل تبلیغات روبرو میشی. مزون لباس فلان یا اینترنت هوشمند بهمان. اگر تنها هستی با یک فحش آبدار اگر در …